Voor grondwerk verstaan we alle voorkomende werkzaamheden in of aan de grond. Bijvoorbeeld:

  • graven van wegen
  • graven van rioleringen/drainage
  • kabels en leidingen
  • bouwputten

Voor advies kunt u altijd terecht via ons contactformulier. Voorbeeld hieronder van asfalt werkzaamheden.